Brudzew

Środowisko przyjazne Biznesowi

ZAINWESTUJ W GMINIE BRUDZEW

AKTUALNOŚCI.

POŁOŻENIE.

Gmina Brudzew położona jest przy jednym z najważniejszych szlaków komunikacyjnych w Europie. Autostrada A2 łączy Gminę z europejską siecią autostrad.

Porty lotnicze w Poznaniu i Łodzi oferują bezpośrednie połączenia do ponad 20 miast europejskich. Lotnisko w Warszawie to okno na cały świat.

W LICZBACH.

Gminę Brudzew zamieszkuje około 6000 osób, jednak dzięki dogodnemu układowi komunikacyjnemu w odległości pół godziny jazdy samochodem mieszka prawie 250 000 osób.

Ludzie i potencjał

6 tys. mieszkańców

w Gminie Brudzew

36 tys. osób

w odległości 15 min.
jazdy samochodem

250 tys. osób

w odległości 30 min.
jazdy samochodem

500 tys. osób

w odległości 45 min.
jazdy samochodem

Gospodarka

3 000 PLN / 700

średnie miesięczne wynagrodzenie

7,1 %

stopa bezrobocia

309

zarejestrowanych podmiotów gospodarczych

1,5 tys. osób

szukających pracy w odległości 15 min.
jazdy samochodem

11 tys. osób

szukających pracy w odległości 30 min.
jazdy samochodem

24 tys. osób

szukających pracy w odległości 45 min.
jazdy samochodem

220 ha

terenów inwestycyjnych

Dostępność komunikacyjna

położenie przy autostradzie A2 – bezpośredni zjazd

SAMOCHÓD

45 min.

do Łodzi

1 h 20 min.

do Poznania

2 h

do Warszawy

3,5 h

do Berlina

POCIĄG
(ze stacji Koło, 20 min. od Brudzewa)

1,5 h

do Poznania

2 h

do Warszawy

4,5 h

do Berlina

ŚRODOWISKO PRZYJAZNE BIZNESOWI.

Od wielu lat Polska jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się gospodarek w Unii Europejskiej, przodując w zestawieniach rocznych wzrostów PKB. Stały wzrost polskiej gospodarki wynika z :

 • dużego rynku wewnętrznego (38 mln mieszkańców),
 • wysokiej produktywności polskich pracowników,
 • środków unijnych.

Wskaźnik zaufania inwestorów zagranicznych (A.T. Kearney Foreign Direct Investment Confidence Index®) plasuje Polskę wśród 25 czołowych krajów, w których warto ulokować działalność gospodarczą.Kadra zarządzająca największymi międzynarodowymi spółkami dostrzega w Polsce szansę na dochodowe inwestycje przede wszystkim w sektory: maszynowy i motoryzacyjny, badawczo-rozwojowy (R&D), biotechnologiczny, informatyczny i outsourcing procesów biznesowych (BPO).

Województwo wielkopolskie jest jednym z najlepiej rozwiniętych gospodarczo województw w Polsce. Charakteryzuje siê wysoką koncentracją kapitału zagranicznego (3-cie miejsce w Polsce). Szybkiemu rozwojowi gospodarczemu sprzyjają:

 • wysoki potencjał lokalnego kapitału ludzkiego,
 • dobre połączenia komunikacyjne,
 • rozbudowane otoczenie biznesu,
 • tradycje kultury przemysłowej i handlowej.

ZAINWESTOWALI W WIELKOPOLSCE

 • Volkswagen (Niemcy) - 8000 osób
 • Philips (Holandia) - 3000 osób
 • H&M (Szwecja) – 3000 osób
 • Amazon (USA) – 2000 osób
 • Bridgestone (Japonia) – 1700 osób
 • Pratt & Whitney (Kanada) – 1500 osób
 • GlaxoSmithKline Pharmaceuticals (GB) – 1000 osób
 • Intermarche (Francja) – 1000 osób
 • SABMiller (RPA) – 500 osób

SUKCES MADE IN
BRUDZEW.

Gospodarka Gminy Brudzew przez lata oparta była na wydobyciu węgla brunatnego. Największym pracodawcą w gminie jest do tej pory PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. Praca w Kopalni polegająca na obsłudze skomplikowanych koparek wielonaczyniowych przyzwyczaiła kadrę pracowniczą do wykonywania odpowiedzialnych zajęć.

Na terenie Gminy funkcjonują przedsiębiorstwa, które odniosły sukces także w innych branżach.  Najbardziej konkurencyjne przedsiębiorstwa działają z sektorze mikrobiologii i weterynarii. Realizowane przez nie przedsięwzięcia są unikatowe w skali regionu i kraju, a także Europy. Są to: Vet-Lab Brudzew oraz ProBiotics Polska.

Vet-Lab – innowacyjne laboratorium weterynaryjne

Vet-Lab Brudzew to jeden z liderów innowacyjności w Wielkopolsce. Firma ta prowadzi zaawansowane prace badawcze w zakresie weterynarii. Jej specjalizacją jest diagnostyka oraz monitorowanie stanu zdrowia zwierząt hodowlanych. Vet-Lab jest jedną z trzech firm współtworzących konsorcjum prowadzące innowacyjne prace badawcze nad stworzeniem pęcherzy moczowych na włóknach polimerowych.

W 2008 roku firma została uznana za najbardziej innowacyjną firmę w Wielkopolsce i otrzymała nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Mottem założyciela firmy Vet-Lab Brudzew dr Piotra Kwiecińskiego jest hasło: „zwierzęta + ludzie = wspólne zdrowie”.

ProBiotics Polska – krajowy lider w produkcji i sprzedaży probiotyków.

Probiotyki to produkty zawierające mikroorganizmy, wpływające korzystnie na zdrowie ludzi i środowisko oraz zastępujące środki chemiczne. W należącej do firmy nowoczesnej wytwórni probiotyków powstają probiotyczne kultury mateczne. Jest to pierwsza tego typu działalność w Europie i trzecia na świecie. Zakład jest niemal w pełni samowystarczalny energetycznie. Zastosowanie produktów firmy obejmuje między innymi: mydło, środki czystości dla gospodarstw domowych, preparaty do nawożenia gleby, chroniące rośliny i zwierzęta przed chorobami (w tym fermy kurze), produkty wspomagające zdrowie człowieka, wzbogacające mikroflorę jelit. Firma z Bratuszyna tworzy ogólnopolską sieć wytwórni regionalnych i centrów sprzedażowo-szkoleniowych, popularyzujących i sprzedających probiotyki.

REWITALIZACJA.

Działająca od 50 lat kopalnia odkrywkowa właśnie kończy wydobycie. To niezwykła szansa na wprowadzenie do Gminy nowych funkcji, w tym na spektakularny rozwój turystyki łączącej edukację, wypoczynek i emocje. Działanie kopalni spowodowało zmiany w krajobrazie fizycznym oraz społecznym Gminy na ogromną skalę. Odkrywkowa forma eksploatacji złóż powoduje powstanie niesamowitych, ogromnej skali, niecek o szerokości od kilkuset metrów do ponad 2 kilometrów i głębokości do 55 metrów.

W wyniku zakończenia działań wydobywczych i zalania wyrobiska kopalnianego powstały zbiorniki wodne: Bogdałów i Janiszew. Kolejne, znacznie większe akweny planuje się utworzyć w Koźminie, Głowach oraz Kwiatkowie. Zbiorniki te stworzą warunki do rekreacji, plażowania, żeglowania oraz podniosą znacząco atrakcyjność turystyczną i krajobrazową terenu Gminy Brudzew.

Wieloletnie plany zrównoważonego rozwoju zdegradowanych obszarów

Samorząd gminny jest inicjatorem procesów rewitalizacyjnych na obszarach pokopalnianych.

Gminny Program Rewitalizacji

Powstanie dzięki dofinansowaniu Województwa Wielkopolskiego oraz Ministerstwa Rozwoju. W efekcie można będzie zastosować uproszczone procedury planowania przestrzennego oraz zwolnienia podatkowe dla inwestorów na terenach pokopalnianych.

Powołanie do życia Spółdzielni Socjalnej

Będzie to przedsiębiorstwo ekonomii społecznej, którego działania ukierunkowane zostaną na wykorzystanie dorobku i dziedzictwa kopalni odkrywkowej jako atrakcji turystycznej. Obszary działalności Spółdzielni to także rozwój rzemiosła łączącego lokalną sztukę, kulturę, myślenie ekologiczne w dziedzinie wyrobów z drewna i kulinariów.

Rozpoczęcie prac urbanistycznych i architektonicznych w zakresie utworzenia Centrum Odkryć

Wskazanie miejsc realizacji podstawowych funkcji niezbędnych do obsługi ruchu turystycznego. Projekt koncepcyjny nowoczesnych budynków o funkcji ekspozycyjno-edukacyjnej, które staną się nową wizytówką Gminy Brudzew. Stworzenie koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych z wykorzystaniem lokalnych potencjałów.

Naszą aspiracją i planem na kolejne dekady jest zrównoważony rozwój Gminy Brudzew. Rozwój angażujący społeczność lokalną i oparty na lokalnych zasobach. Chcemy przy tym uwzględniać światowe trendy i stworzyć ofertę atrakcyjną w skali kraju.

OFERTY INWESTYCYJNE.

Na terenie Gminy Brudzew znajduje się obecnie ponad 220 ha gruntów inwestycyjnych

Większość z nich zlokalizowana jest w następujących sektorach: Olimpia, Tarnowa, Brudzyń, Marulew, Wincentów, Bratuszyn.

Wszystkie wymienione grunty objęte są uchwalonym przez Radę Gminy Brudzew Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brudzew. Według obowiązujących prawnie zapisów ich wiodącym przeznaczeniem jest funkcja produkcyjna i usługowa. Oznacza to, że można bez trudu rozpocząć tu proces inwestycyjny.

1
2
3
4
5
6
7
8
Tereny Inwestycyjne
NAZWAWIELKOŚĆ
1. Bierzmo4 ha
2. Olimpia36,5 ha
3. Tarnowa29 ha
4. Smolina50 ha
5. Brudzyń38 ha
6. Marulew29 ha
7. Wincentów23 ha
8. Bratuszyn13 ha
ŁĄCZNIE222,5 ha

Zachęty dla inwestora:

 • przygotowywanie indywidulanych ofert inwestycyjnych zgodnych z potrzebą inwestorów
 • aktualizacja oraz tworzenie nowych MPZP
 • ciągłą rozbudowa infrastruktury
 • 4 letnie zwolnienie z podatku od nieruchomości przeznaczonych pod działalność gospodarczą
 • dotacje do budowy przyzakładowych oczyszczalni ścieków
 • pomoc publiczna oferowana przez ŁSSE
 • wsparcie poinwestycyjne
 • współpraca z regionalnymi instytucjami wspierającymi biznes

REKOMENDACJE DO ROZWOJU – GAŁĘZIE PRZEMYSŁU

 • sektor elektrociepłowniczy (elektrociepłownia gazowa),
 • przemysł przetwórstwa spożywczego

  w tym: suszarnie, mleczarnie, browary, chłodnie i inne cechujące się znaczącym zapotrzebowaniem na ciepło, które może zapewnić gaz ziemny,

 • producenci wyrobów tworzyw sztucznych i przemysł chemiczny,
 • huty szkła, w tym szkła samochodowego,
 • przemysł produkcji nowoczesnych materiałów budowlanych,
 • przemysł motoryzacyjny i działalności powiązane.

ATUTY INWESTYCYJNE GMINY BRUDZEW

 • dogodne położenie przy węźle autostradowym A2,
 • przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia,
 • dostępność wykwalifikowanej siły roboczej,
 • dostępność kruszyw kopalnych.

PROJEKTY KLUCZOWE.

Rewitalizacja obszarów pokopalnianych – Park Odkryć.

Park Odkryć ma stać się atrakcją turystyczną o zasięgu krajowym. Zaprezentuje on unikatowe na skalę światową znaleziska geologiczne oraz archeologiczne. Pierwsze to kopalny las sprzed 12 000 lat – z tego okresu w Europie znamy tylko kilka drzew. Drugie, to niezwykła osada leżąca na Bursztynowym Szlaku, która istniała w czasach rzymskich. Osada funkcjonowała nieprzerwanie przez blisko 800 lat. Podczas prac archeologicznych udało się pozyskać tysiące bezcennych i doskonale zachowanych znalezisk.

Kluczowe założenia do budowy Parku Odkryć:

 • lokalizacja nad jednym z czterech jezior,

 • projekt ma stworzyć renomowana pracowania architektoniczna,

 • prowadzone są starania o pozyskanie gigantycznych wielonaczyniowych koparek jako jednego z eksponatów w parku,

 • jedną z atrakcji parku ma być rekonstrukcja osady znajdującej się na terenach w czasach rzymskich,

 • Park ma być centrum ruchu turystycznego - stąd rozpoczynać się będą tematyczne szlaki turystyczne,

 • rozwój oraz funkcjonowanie Parku związane będzie z działaniem lokalnej spółdzielni socjalnej

 • w sąsiedztwie Parku planowane są także hotel, restauracja oraz kawiarnia, do budowy których Gmina będzie poszukiwać inwestora.

Turystyczne szlaki tematyczne

Są pomysłem na połączenie atrakcji z terenu Gminy Brudzew oraz innych obszarów.  Zostaną one zrealizowane wokół następujących wyróżników:

© Copyright - Gmina Brudzew